JAN KRŠKO - historik

Husovy oslavy CČS na Krakovci
z historického hlediska.

Jan Krško

Rakovník 1999.


Husovy oslavy CČS na Krakovci z historického hlediska obsahují události CČS v předváleèné republice na jihozápadě Rakovnicka. Publikace popisuje též podrobně reformní hnutí před I. světovou válkou, které vedlo ke vzniku CČS. Knížka má 52 stran a obsahuje členské statistiky a 12 ilustrací. Pro Státní okresní archiv Rakovník vydala v r. 1999 jako svoji 121. publikaci Rabasova galerie Rakovník.

 

Recenze:

Krůta, Václav (rec.): Krško, Jan: Husovy oslavy CČS na Krakovci z historického hlediska. Rakovník 1999. Středočeský sborník historický 25, 1999, s. 163.

 


Husovy oslavy CČS na Krakovci z historického hlediska

Více informací na toto téma najdete v sekci Články - církevní dějiny.