JAN KRŠKO - historik

PĚT ŽIVOTŮ JANA HUSA NA KRAKOVCI

Nejnovější kniha, která vyšla 23. 6. 2015

Pět životů Jana Husa na Krakovci
 

Jan Krško

 Rabasova galerie Rakovník
Státní okresní archiv Rakovník

2015
 

Knihu si můžete koupit ve Státním  okresním archivu Rakovník
nebo Vám mohu její prodej zajistit.

 

Publikace zachycuje zrod a vývoj husovské tradice na Krakovci.
Výrazně zpochybňuje 
Husův pobyt na hradě a dokládá, že mistr Jan odešel do Kostnice z Prahy.

První kapitola zpracovává dosavadní středověké a rané novověké prameny k Husově pobytu a přináší nové objevy, které zřejmě přepíší učebnice základních škol. Druhá kapitola se týká rozboru zprávy Václava Hájka z Libočan o Husově působení na hradě a snaží se vysvětlit všechny aspekty vzniku zprávy. Třetí kapitola zachycuje zrod husovské tradice na Rakovnicku a první poutě na Krakovec organizované Sokolem. Čtvrtá kapitola zachycuje poutě Církve československé, vytvoření nového duchovního prostoru, který vytlačil dosavadní katolický obraz. Popisuje proměnu poutí v době radikalizace společnosti v druhé polovině třicátých let a formy Husovy úcty v době okupace. Čtvrtá kapitola zachycuje husovskou tradici v předlistopadových časech, specifický postoj zdejšího stranického aparátu a církevních tajemníků.... Kniha se opírá o celou škálu pramenů od středověku do roku 1989. Většina z nich nebyla dosud nikde publikována.

***

Snad nebudou má slova příliš naivní, řeknu-li, že jen málokdo si hrad Krakovec nespojí s Husovou osobou. Vždyť se o této skutečnosti běžně učí ve školách. Na Krakovec nezapomíná ani první díl slavné Vávrovy husitské trilogie. Zlí jazykové samozřejmě namítnou, že zde jméno hradu nikdy nezazní. Každý si však vybaví dojemnou scénu, kdy se Hus před smýšlenou siluetou krakoveckého sídla loučí se svými nejdražšími, aby se vydal na poslední cestu do Kostnice. Zástupy zdejších sedláků přijdou pozdravit milovaného kněze a vyjádřit mu díky za nesčetná kázání o nápravě církevních poměrů. Mnohokrát jsem od návštěvníků líbezné zříceniny slyšel, jak cítí dávnou spojitost s mistrem Janem. S tajemnou úctou kráčeli po prostorách, kde měl Hus přemítat o svém dalším osudu. Genius loci onoho místa tím silněji doléhá na usedlé obyvatelstvo. Husova tradice má na Rakovnicku přeci jen jiný zvuk, než v okolních oblastech. V srdcích mnohých lidí ještě stále zůstává pocit hrdosti, že zrovna v tomto kraji působila Husova osobnost. Po generace pěstovaný pocit výjimečnosti, který se navenek projevoval účastí na Husových oslavách. Pro někoho nesmyslný archaismus, nehodící se do časů vlády královny konzumu. Pro historika výzva k poznání. Odhoďme tedy patetická slova a vydejme se v toku času za Husem a jeho tradicí…

Zde naleznete další informace o obsahu knihy a o tom, jak kniha vznikala.

 


 

PODĚKOVÁNÍ:

Dovolte mi, abych vyjádřil své díky všem, kdo mi při vzniku knihy pomáhali. Jednotlivá jména uvádím v abecedním pořádku, neboť nechci zásluhy toho či onoho snižovat:

prom. historička Věra Beránková
PhDr. Jaroslav Čáp
PaedDr. Jitka Gruntová
Prof. PhDr. Ivan Hlaváček, CSc.
Mgr. Ivona Kršková
Mgr.
Kateřina Lemberková
PhDr. Jan Mareš Ph.D.

Mgr. Renata Mayerová
Doc. PhDr. Hana Pátková PhD.
PaeDr. Laděna Plucarová
PaedDr. Milena
Sedlmayerová
Luboš Smitka
PaedDr. Václav Vodvářka
Dana Vošahlíková
Mgr. Hana Železná

 

Na knize se finančně podíleli:

AgroZZN, a.s. Rakovník
Obec Břežany
poslanci a poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
:
Ing. Josef Šenfeld
Josef Zahradníček
PaedDr. Milada Halíková
RNDR. Vladimír Koníček
Ing. Karel Šídlo
MUDR. Vojtěch Adam
Ing. Hana Aulická
– Jírovcová
JUDr. Zuzka Bebarová – Rujbrová
Mgr. Jaroslav Borka
RSDr. Alexandr Černý
Ing. René Číp
Ing. Jiří Dolejš
JUDr. Vojtěch Filip
doc. PhDr. Miroslav Grebeníček, CSc.
JUDr. Stanislav Grospič
Gabriela
Hubáčková
Bc. Jan Klán
Ing. Pavel Kováčik
Ing. Leo Luzar
Bc. Stanislav
Mackovík
Mgr. Soňa Marková
Ing. Květa Matušková
RSDr. Josef Nekl
Alena Nohavová
JUDr., PhDr. Zdeněk Ondráček, PhD.
RSDr. Miroslav
Opálka
Ing. Marie Pěnčíková
Mgr. Ivo Pojezný
Mgr. Marta Semelová
Mgr. Václav Snopek, CSc., PhDr.
Ing., Mgr. Jiří Valenta
Ing. Miloslava Vostrá