JAN KRŠKO - historik

Obsah knihy

Obsah

Předmluva .......................................................................... 7

ÚVOD DO STUDIA TRAMPINGU 11

Základní aspekty vzniku a vývoje trampingu

v Československu ............................................................. 12

Charakteristika pramenné základny ................................. 20

Problematika základní bibliografie .................................... 27

TRAMPOVÉ V RAKOVNICKÉ PŘÍRODĚ 33

Dobývání „divokého“ Rakovnicka ...................................... 34

Skauting a tramping ......................................................... 62

Očima „domorodců“ .......................................................... 70

Státní lesy a statky Křivoklát ............................................ 80

Boj proti tzv. Kubátovu nařízení a doba sovětská v trampingu 87

OSADY 103

Stříbrné údolí ................................................................. 104

Račický břeh Berounky ................................................... 109

Yukon ............................................................................ 115

Klíčava ........................................................................... 123

Děče ............................................................................... 124

Mezi Častonicemi a Roztokami ........................................ 127

Chata bratří Novotných ................................................... 129

Višňová .......................................................................... 133

Údolí hříchu ................................................................... 151

Annamo .......................................................................... 174

Rudí trampové ................................................................ 178

Rybáři od Rozvědčíku ..................................................... 187

Kněžská skála ................................................................ 195

Čertův luh ...................................................................... 201

Tramping v okolí Skryjí ................................................... 209

V akátovém hájku u Šlovic .............................................. 218

Hlavačov ......................................................................... 224

Bucek a Punčocha .......................................................... 231

Táborníci z venkova ........................................................ 234

TRAMPOVÉ V RAKOVNÍKU 237

Problematika působení trampské umělecké tvorby

v městském prostředí ...................................................... 238

Vstup trampské písně do rakovnických ulic .................... 242

Trampové na koupališti .................................................. 247

Hudební skupina Oregon ................................................ 249

Divadlo ........................................................................... 254

Poslední sbohem ............................................................. 257

Pátečníci z Batalionu ...................................................... 259

ZÁVĚR 265

PRAMENY A LITERATURA 267

Historická bibliografie ..................................................... 267

Umělecká tvorba ............................................................. 269

Archivní fondy a soukromé pozůstalosti .......................... 270

Dobový tisk .................................................................... 272

Ústní svědectví ............................................................... 274

Zkratky .......................................................................... 276

REJSTŘÍKY 277

Jmenný rejstřík .............................................................. 277

Místní rejstřík ................................................................. 283