JAN KRŠKO - historik

Církevní dějiny

Církevní dějiny - Církev československá husitská
 

  • Jednota katolického duchovenstva v letech 1918-1920 a vznik Církve československé na Rakovnicku, Křivoklátsku a Slánsku. Středočeský sborník historický 37, 2011, s. 161-193.

 

  • Využití regionálních pramenů pro zodpovězení některých otázek kolem reformního hnutí katolického duchovenstva a vzniku Církve československé. In: Církve 19. a 20. století ve slovenské a české historiografii. Brno 2010, s. 221-234.

 

 

  • Jednota katolického duchovenstva křivoklátského vikariátu v odraze reformního hnutí v letech 1918-1920. Minulostí Berounska 9, 2006, s. 78-107.

 

  • Jednota katolického duchovenstva křivoklátského vikariátu v odraze reformního hnutí v letech 1918-1920. Minulostí Berounska 8, 2005, s. 114-131.

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Reformní hnutí katolického duchovenstva a počátky Církve československé v Rakovníku. Věstník muzejního spolku královského města Rakovníka a okresu rakovnického, 27, 1999, s. 69 – 78.
 

Dějiny Církve československé husitské najdete také v mých knihách :

Historie Církve československé v Rakovníku I..

Husovy oslavy CČS na Krakovci z historického hlediska.